Opstaldning

 
Overvadsgaard er i dag primært hjem for 3 generationer af familien Estrup, og vores heste. Vi har valgt at åbne stedet for dig som pensionær og din hest.
Her er og skal være plads til forskellighed, hvilket giver stedet en god stemning. Velfærd og sikkerhed for både to- og firbenede vægtes højt så her er trygt at færdes.
Det er vigtigt for os, at du bliver glad for at være her, og føler at vi tager os ordentligt af din hest derfor får du her lidt information om hvad du kan forvente af stedet, og hvad du kan forvente selv at skulle klare/bidrage med.
 
FODER
Hestene bliver fodret 2 gange dagligt, i vintersæsonen hvor vi giver wrap, roepiller og lucerne. Alt derudover står du selv for.
Hvis hesten får medicin, vil vi gerne sørge for at den får det sammen med foderet, forudsat at det aftales på forhånd.
I sommerperioden kommer hestene på døgnfold, med dagligt tilsyn. Der afgræsses i det omfang vi skønner det nødvendigt således at alle heste er i forsvarlig huld.
Vi kan ikke garantere at du kan have hø eller andre større mængder opmagasineret her, men vi vil altid gerne hjælpe. Dårligt hø kan inficere staldmiljøet og vores wrap/hø. Vi forbeholder os derfor retten til at bortskaffe dette.
Hvis du giver hesten godbidder, bør de kun gives på gulvet eller i en spand, ikke i krybben medmindre du giver alle heste i stalden. Lyden af noget i krybben skaber stres og uro hos de andre heste
 
UDMUGNING
Du muger hos og ordner selv din hest hver dag
Har du brug for hjælp til mugning af boksen eller hesten så er de andre ryttere som regel villige til at give en hånd med mod, at du selvfølgelig gengælder dine kammeraters indsats når de har brug for din hjælp. Herudover er det muligt at betale sig fra opgaverne en gang imellem hvis behovet opstår.
 
SPÅNER
Hestene står på spåner som udleveres hver mandag i vinter-halvåret. Spånerne faktureres særskilt.
Vi kan ikke tilbyde opmagasinering af andet en de spåner vi selv køber.
 
KONTROLLÉR BOKSEN
Alle heste har vandkopper, og du skal selv kontrollere at den er ren og virker hver eneste dag. Kontroller ligeledes boksen for ødelagte brædder, løse genstande og lignende.
 
FOLDE
Vi har store folde, med rigeligt græs. Hestene kommer på fold hver dag hvis vi mener der er forsvarligt. Vi har delt hestene i hopper og vallakker.
Vi har vandkopper på stort set alle folde. Disse bliver åbnet når vejret tillader det eller senest når hestene sættes på døgnfold. Vi lukker for vandet til kopperne når frosten sætter ind.
Må din hest ikke komme på fold af en eller anden årsag, skal du meddele Karina det seneste kl.08:00 samme dag. Samtidig forventer vi at du sørger for at din hest bliver rørt tilstrækkeligt.
 
ORMEKONTROL OG BEKÆMPELSE
Vi kontrollerer for orm 2 gange årligt, og udfra prøvernes resultater behandles inficerede heste for ejers regning efter dyrlæges anvisninger. Vi undersøger/behandler ikke for bændelorm.
 
PÆNT OG RYDDELIGT
Vi kan godt lide at her er pænt og ryddeligt både inde i stalden og udenfor, så vi forventer at du fejer/river efter dig når du har: muget, renset hove eller når din hest har gødet.
Du skal også altid rydde op efter dig, sæt greb og kost på plads, kør trillebøren ud, saml dine ting i dit skab og sæt striglekassen på plads. Tager du stråfoder så fej eller riv efter dig.
 
RIDEHUSET
Gøder din hest i ridehuset, skal klatten fjernes med det samme. Tørret hestegødning bliver hurtigt til støv, som generer både heste og ryttere. Man må ikke ride i gødningen og dermed sprede den. Er der en anden der har glemt, at fjerne sin hests gødning, må du altså træde til og fjerne det før ridningen.
Porten skal værre lukket, og lyset slukket når du forlader ridehuset.
 
RYTTERSTUE
I rytterstuen er der saddelknægt og knage til trense til hver rytter.
I rytterstuen er der endvidere køleskab, vandkoger, mikroovn og kaffemaskine. Der er kaffe og te og måske lidt kiks og kage.
Alle er velkomne til at benytte faciliteterne i rytterstuen, læse bladene, lave kaffe, opbevare mad i køleskabet og invitere på hyggeligt selskab.
 
SPRINGMATERIEL
Må benyttes af alle, og skal altid sættes på plads efter brug.
 
STALDEN
Er du den sidste der går, så luk til sadel- og foderrummet og sluk lyset i stalden  og ved løsdrifterne.
 
RENGØRING
Alle brugere deltager i rengøring af rytterstuen (tager 5 minutter). Du skal som minimum gøre rent og rydde op efter dig selv, men af og til kan det være nødvendigt, at du lige svinger kosten og en rengøringsklud hvis der er snavset. Specielt toilettet kan godt tåle at blive gjort rent hyppigt.
Vi ønsker at du føler et medansvar for at her er rart at være og derfor er det vigtigt, at alle brugere deltager på lige fod.
 
HESTENE
Heste er flokdyr og har behov for at lege og løbe med andre, desværre leger de af og til lidt voldsomt, og kommer til at lave overfladiske skrammer på hinanden, men noget alvorligt er yderst sjældent.
Der vil altid være lidt uro og lidt rangordenskamp, når en ny hest kommer ind i en flok. Vi sætter aldrig den nye hest ind før den har gået et stykke tid på en fold ved siden af flokken, så de kan nå at lære hinanden lidt at kende først.
Det er et ufravigeligt krav at bagsko fjernes før din hest indsluses med dens nye flok.
 
OPSYN
Du kan forvente at vi ser efter om din hest har det godt hver dag ved fodringerne, og når den lukkes til og fra fold.
Vi ser dog ikke efter under evt. dækner/bandager, medmindre det er aftalt i særlige tilfælde. Derfor er det vigtigt, at du også selv er opmærksom på hvordan din hest har det.
 
SYGDOM
Opdager vi en skade eller en syg hest, ringer vi omgående til dig. Vi yder førstehjælp i det omfang det er muligt/nødvendigt.
Skønner vi at det kræver øjeblikkelig behandling af dyrlæge, rekvirerer vi vagthavende dyrlæge for din regning, og kontakter dig hurtigt derefter.
Vi forventer at du selv kommer og overtager evt. behandling og observation. Er det ikke muligt, lader vi naturligvis ikke hesten i stikken, men fortsætter behandlingen til du selv kan overtage.
Alle hesteejere og ryttere der færdes på OVERVADSGAARD er lige som os, forpligtet til at reagere hvis de ser en hest der er syg eller skadet.
 
TABER DIN HEST EN SKO
Skal du prøve at finde den. Skoen kan ligge på folden med sømmene opad, og dermed kan en anden hest træde sømmet op hoven og blive skadet.
 
DÆKKENER
Hesten bliver sat på fold med det dækken den har på, så sørg for at det er passende til årstiden. Som udgangspunkt skal du selv sørge for at din hest er fornuftigt klædt på og at dæknerne er hele og vandtætte.
 
ANSVAR OG FORSIKRING
Al færden og ophold hos sker på dit eget ansvar.
Du er forpligtet til at have din hest lovpligtigt ansvarsforsikret samt eventuel rytterforsikring. Skader på din hesten forvoldt i stalden eller på folden er dit eller parts ansvar.
 
BETALING OG OPSIGELSE
Staldlejen betales forud hver den 1. i måneden.
Ved indflytning betales et depositum på 1000 kr. såfremt du flytter din hest indenfor de første 6 måneder inddrages depositum til dækning af det ekstra arbejde din tilflytning har pålagt os i forbindelse med indkøring på fold osv.
Opsigelsen kan ske gensidigt med 1 måneds varsel og du er forpligtet til, umiddelbart efter fraflytning, at rengøre boksen.
Vi forbeholder os retten til at opsige pensionærer.
 
FÆRDSEL I OMRÅDET OMKRING OS
Vi har et godt forhold til vore naboer, og det vil vi gerne blive ved med. Tænk på det når du færdes omkring OVERVADSGAARD.
Ved ridning til skov ad Glædebjergvej eller Kvandrupvej gælder at begge veje er private, derfor:
  • Rid så vidt muligt i rabatten ved ridning på grusveje
  • I skovene omkring os gælder samme regel, endvidere gælder:
  • Passage med gående og cyklister bør foregå skridt
  • Passér altid andre ryttere i skridt.
  • Kævler, stabler, diger og grøfter må ikke bruges som spring
  • Vis hensyn over for andre og naturen.
 
Benyt helst ridestierne. Gangarter som trav, tølt og galop, ødelægger skovvejene for cyklister, barnevogne, kørestole og dårligt gående.