Staldregler

På OVERVADSGAARD hilser man på alle man møder.

STALDE OG AREALER

-Rygning er strengt forbudt indendørs, undtaget i ridehuset.
-Parkering er kun tilladt på p-pladsen ved ridebanen. Vis hensyn, hold så tæt som muligt.
-Alle hunde skal føres i snor. (Gårdens hunde undtaget – de bor her)
-Af- og pålæsning af hestetrailere kan ske på arealerne, men vogntog flyttes hurtigst muligt
-Staldgangen fejes og ryddes efter brug – også når du trækker ud for at ride.
-Klatter efter hest og hund samles op og bortskaffes på mødding
-Redskaber rengøres og sættes på plads efter brug.
-Trillebøre tømmes helt inden de sættes på plads
-Boksdøren er til grime og træktorv. Dog kan dækken hænges her, mens man rider.
-Alle personlige ejendele skal opbevares i skab, kasse el. lign. (ikke i rytterstuen)
-Dækken skal hænges på dækkenstativ
-Skraldesæk ved foderrum er kun til papir og pap (brændbart)
-Der må ikke vaskes på staldgang og i mellemgang.
-Vandslanger rulles sammen og hænges op efter brug.
-Når der bliver lukket heste ind fra fold, står man ikke på staldgangen med hest.
-Undgå at spilde vand i frostvejr – det bliver til is og er til fare for heste og mennesker.
-Der må ikke opbevares kasser, dækkener el. lig. på staldgangen.
-Pensionærer er forpligtede til at holde boksen ren, det gælder bund og træværk, vindue, tremmer mv.
-Oprydning efter smed og dyrlæge, sko, søm og sprøjter ol. skal sikres forsvarligt inden de smides i skraldespanden.
-Foderopbevaring skal ske i lukkede beholdere.
-Det er ikke tilladt at medicinere andres heste, uden forudgående aftale.

 

OP- OG NEDSADLING, STRIGLING MV.

-Man opbinder på staldgang i den stald man har sin hest, udendørs eller i mellemgang.
-Ved opbinding i stalde og mellemgang skal heste så vidt muligt bindes i begge sider.
-Har man hest i løsdrift har man strigleplads udendørs eller i mellemgangen, Er sygeboksen ledig kan man stå der.
-Meget mudrede heste må kun strigles ude, undtagelsesvis i mellemgang.
-Grimer må aldrig efterlades i kæderne
-Opsadling af heste udefra foregår udendørs eller undtagelsesvis i mellemgang.
-Heste udefra må gerne benytte vaskeplads
-Heste må ikke være uden opsyn på staldgange, ridebanen eller i ridehus

 

RYTTERSTUE

-Rytterstuen holdes ren og ryddelig ved fælles indsats
-WC og vask rengøres efter brug.
-Affald lægges i skraldespanden i rytterstuen. Når skraldespanden er fyldt sættes ny pose i og den fyldte lægges i container
-Døre og vinduer skal være lukkede når det er frostvejr.

 

FOLDE

-Heste må kun lukkes på de folde de er blevet anvist
-Pensionærer er forpligtet til at holde udefolde rene for klatter og stråfoder.
-Pensionærer til heste på stribegræsning deltager på lige fod i renholdelse af folde for klatter
-Fodring af heste på græsfolde er ikke tilladt. Skal din hest have tilskud, bedes du trække den ned til stalden.

 

RIDEHUS / RIDEBANE

-Klatter fjernes omgående.
-Ujævnheder udbedres efter ridning – efterlad ridehuset i den stand du selv vil overtage det.
-Der må ikke råbes, løbes eller leges i ridehallen.
-Man fløjter eller råber om klar bane – og venter til hovslaget er frit – inden man trækker ind i hallen.
-Der skridtes (én og én) indenfor hovslaget på samme volte.
-Opsidning og afsidning foregår i midten af en af cirkelvolterne.
-Der rides venstre mod venstre.
-Parader, tilbagetrædning osv. øves indenfor hovslaget.
-Berider eller ældste rytter kan, når der er mange ryttere, tage kommandoen og styre volten.
-Der opfordres til opmærksomhed på andres træningsarbejde og hensyntagen til dette.
-Der må longeres ved en eller max to ryttere, hvis disse giver samtykke hertil.
-Det er ikke tilladt at ride med musik (øretelefon, øresnegl, headset ect.) i begge ører af hensyn til sikkerheden.

 

GENERELT

-Brug el, vand og varme med omtanke.
-Hvis du er kommet til at forvolde skade eller opdager at noget er gået i stykker, så underret rette vedkommende.
-Hesteejere forpligter sig til at gøre eventuelle halvparter opmærksom på stedets regler.
-Stalden er åben fra kl. 07.00 – 22.00. Har du behov for tid ud over dette, skal det aftales forud.

 

Du kan downloade vore staldregler som pdf HER